Celý život se nějakým způsobem zabývám vedením lidí a jejich vzděláváním.

Jako učitel na venkovské i městské škole, vedoucí oddílu, velitel, ředitel školy, místostarosta, ředitel odboru ministerstva, majitel soukromé firmy, ředitel science centra…, pořád je to stejné, vést, inspirovat, podporovat lidi v jejich rozvoji, podporovat jejich učení, jejich vnímání sebe samých, spolupráci.

Kdybych měl shrnout svůj postoj k vedení lidí, použil bych dvě slova: „Dopředu a pozitivně“.

V současné době se zabývám především třemi oblastmi. Jako expert a konzultant spolupracuji s MŠMT, jeho odbornými ústavy a Českou školní inspekcí na revizích rámcových vzdělávacích programů a vzdělávám koordinátory školních vzdělávacích programů v 250ti hodinových specializačních kurzech. Věnuji se podpoře vzdělávání nadaných dětí a žáků a prosazení myšlenky, že stejně jako je důležité podporovat ty, kteří mají nějaký hendikep, je nutné podporovat ty, kteří disponují v nějakém směru nadáním. Třetí oblastí, které se s velkou chutí věnuji, je činnost mentora a kouče. Kromě přímé práce s klienty se věnuji také vzdělávání budoucích mentorů, které zajišťuje Pedagogický institut o.p.s., jehož jsem členem a předsedou správní rady.

PaedDr. Karel Tomek
CIF: IČ 14683865
Okrajová 1350
CP: 67401 Třebíč (Czech republic)
Tel: + 420607871049

tomek.trebic@seznam.cz

konzultant, mentor a kouč